Σωστή χρήση λευκαντικών για ρούχα

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποιο προϊόν του εμπορίου ως λευκαντικό, μην το ρίξετε απευθείας στο ρούχο, καθώς μπορεί να έχει πολύ ισχυρή δράση και να προκαλέσει τοπικά ξεβάμματα. Διαλύστε το πρώτα στο νερό και μετά δοκιμάστε το πάνω στο ρούχο σας